Det demokratiska samtalet i en digital tid

I dagarna släpptes en spännande antologi från kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”. Så här presenteras antologin av kommitténs utredare, Carl Heath:

I dag befinner vi oss, på grund av covid-19, i en tid av ovisshet och oro. Många experter refererar till en pågående ”infodemi”, där lögner förväxlas med sanningar och där felaktig information sprids snabbare än någonsin tidigare. Att nå ut med tillförlitlig information och kunskap snabbt är i dessa tider viktigare än någonsin. Det visar på betydelsen av att vi skapar oss förståelse för hur vi på bästa sätt kan hantera desinformation och propaganda och hur vi värnar vårt demokratiska samtal i en digital tid.
I antologin har vi gett utrymme till olika röster att resonera om förutsättningar och utmaningar för det demokratiska samtalet i en digital tid. Skribenterna delar även med sig av erfarenheter från deras arbete för stärkt motståndskraft. Utöver att sprida kunskap vill vi med antologin stimulera till en diskussion om hur desinformation, propaganda och näthat påverkar det demokratiska samtalet. Antologin sätter också ljus på allt det goda arbete som görs för att stärka medborgarnas motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat.

Jag bidrar med ett kapitel, som är ganska praktiskt fokuserat. Det har fått namnet ”Strategier för ett samhälle som inte tystnar — erfarenheter från det civila samhället” och i förordet beskrivs det enligt följande:

Marcin de Kaminski, programdirektör vid organisationen Civil Rights Defenders, delar med sig av strategier som aktiva i civilsamhället kan använda för att hålla näthatet stången och undvika att tystna.

Mitt kapitel samlar en del av de lärdomar och metoder jag samlat på mig under åren. Såväl från egen erfarenhet, samtal med andra engagerade i samma sektor som jag och med en lång rad smartskaft. Tanken är i varje fall att försöka erbjuda en början på en mer praktisk ansats till hur man kan hantera näthat, drev och trollförsök. Här är ett utdrag:

Mitt kapitel i sin helhet kan man ladda ner härifrån – och hela antologin kan man läsa på kommitténs hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *