Marcin de

Kaminski

Policy Specialist


> Publications

This is a list of my publications in newspapers and magazines. Most in Swedish, but I’d be happy to translate if needed.

140310: Aftonbladet Debatt: Idén om nätberoende är en bluff
Jag menar att det nät- eller dataspelsberoendekoncept som Wincent saluför är en bluff. Inga trovärdiga belägg för motsatsen har ännu presenterats. De exempel som framförts, likaså de självtest som finns på hemsidan, är särskilt formulerade för att få så många som möjligt att framstå som i behov av behandling.

140305: DN Debatt: Sträck ut en hand till eleverna i stället
Det är viktigt att förstå att de insatser som görs för att förbättra skolan alltid baseras på både kunskapssyn och människosyn. Att kräva att alla elever får stöd i tid och har engagerade och kunniga lärare visar på en samtida kunskaps- och människosyn, grundad i forskning om lärande och barns utveckling.

140304: SR OBS: Män om jämställdhet: “Vi får inte bli rädda för ställningstaganden”
Något som vi alla borde tillåta oss att se är att vi är många som tillsammans utgör en levande jämställdhetsrörelse. Men den är så samtidigt högljudd och diversifierad av det verkar vara svårt att lokalisera den. Kanske handlar det inte om en rörelse, som i en organisation. Utan snarare en rörelse, som i en riktning.

140301: DN Debatt: Dataspelande inte orsak till dåliga skolresultaten
Vi forskare som står bakom den här artikeln har tidigare kritiserat debatten kring nät- och dataspelsberoende för att vara missvisande. Vi menar att nättid eller dataspelande i sig inte har något att göra med vare sig försämrade studieresultat eller rubbad dygnsrytm. Forskningen har på senare år antytt att överdrivet dataspelande bör ses som ett uttryck för underliggande problem, på samma sätt som överdrivet engagemang i vad som helst kan vara uttryck för underliggande problem.

140214: Aftonbladet Debatt: “Kvacksalvarna luras om nätberoende”
Det talas även i forskningen om exempelvis “maladaptivt” eller “problematiskt” användande av exempelvis datorspel eller internet. Men de studier som gjorts är rätt ense om att det inte är nätet som är problemet. Datar man så mycket att man inte längre sover, äter eller tar hand om sig själv är det förstås ett bekymmer. Men internet är då en del av symptomen på något annat.

140210: Internetworld: “Kvacksalveri om internetberoende”
Det talas med jämna mellanrum om något som envist kallas “internetberoende”. Diskussionerna, som tycks blossa upp någon gång om året har en del gemensamma drag. Några sådana är exempelvis att de bygger på skrämselargument, att de ofta baseras på floskler och ovetenskap samt att de till synes med klockprecision sammanfaller med lanseringen av nya entreprenöriella behandlingsverksamheter som ska lösa det påstådda problemet.

140130: IDG Trend 2014: Internet kollektiva minne är företagens stora framtidsutmaning
Jag ser med spänning fram emot när dagens ungdomsgeneration kommer ut på arbetsmarknaden. Ni vet, den generation som får utstå vuxensuckar på grund av fascinationen av självcentrerade selfies-porträtt och mängden ogenomtänkta bilder från vilda tonårsfester.

140201: Sydsvenskan Krönika: Offentlighetsprincipen handlar om att granska, inte stalkar
Tjänster som Lexbase verkar göra oss alla till präktiga stalkare. När informationsöverflödet kommer så nära tycks mångas omdöme stängas av. Enligt devisen ”kan man, så ska man” släpper vi all rim och reson och börjar sedan lexbejsa den skumme grannen, kompisens nye kille eller kanske chefen.

140114: Sydsvenskan Kultur: I gliporna blir allt synligt
De mest långtgående avslöjandena om NSA:s verksamhet handlar inte längre om övervakning i egentlig mening. Inte heller är det avlyssning det rör sig om. Vad man verkar fokusera otroliga resurser på är ett slags direkt offensiva operationer som, alla såväl var för sig som sammantaget, syftar till att försvaga central teknisk infrastruktur.

131219: Sydsvenskan Kultur: Vi riskerar drabbas av övervakningshysteri
Det var mycket vi inte trodde oss veta innan en amerikansk dataanalytiker tog sin hårddisk och flydde undan världens kanske mäktigaste underrättelsetjänst. Man skulle också kunna lägga till ett ”ännu”. För det kan förstås ändras med tiden. Ingen lyssnar på vad vi säger till varandra. Ingen läser vad vi skriver till varandra. Ännu. Puh.

131120: Sydsvenskan Kultur: Säpo går i förväg
Jag får ofta frågan om den här övervakningshysterin som diskuterats högt och ljudligt senaste tiden faktiskt berör gemene man. Det är en bra fråga. Svaret är att det är oklart. Hela övervakningsfrågan är en balansgång mellan sådant som effektivitet i brottsbekämpning och allas vår personliga integritet.

131119: Ordfront Magasin: Hacktivism – hackerkulturens svårgripbara organisationformer
Man kan kalla dem hackers, hacktivister eller nätaktivister. Själva ser de sig som tekniskt intresserade, en teknisk gemenskap. Deras långsiktigt politiska mål skiftar, de saknar gemensam ideologi och fasta strukturer. Det som delas är en innerlig fascination för tekniken bakom nätet – och kanske en minst lika innerlig aversion för destruktion av detta.

131107: SVT Debatt: Svenskar, er avlyssningslättja gör mig orolig
Ett stort bekymmer är att den anstormning av besvärande uppgifter om övervakningsskandalerna som rullats upp, närmast kan liknas vid en läck-inflation. När det kommer såpass mycket information under en i sammanhanget väldigt kort tid är det svårt att veta vad man egentligen ska ta fasta på.

131004: Corren Debatt: Filter stoppar inte porrsurfande
Nätfilter är en lösning som i bästa fall är overksam och i sämsta fall direkt kontraproduktiv. Resultatet riskerar i stället bli att ungas aktiva nyfikenhet resulterar i skuld, skam och tystnad.

130916: DN Debatt: Utfästelser räcker inte
Det är nedslående att Cecilia Malmström givit upp kampen när det gäller fri- och rättigheter på nätet, skriver politiker och nätdebattörer. Den rättssäkerhet vi efterfrågar är en sådan som skyddar yttrandefriheten.

130903: DN Debatt: Godtyckligt regelverk hotar friheten på nätet
Reglerna som möjliggör stängning av hemsidor på internet präglas av godtycke och otydlighet. Men det behöver inte vara särskilt svårt att skapa ett nytt och rättssäkert regelverk. Här har Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström en viktig roll. Frågan är om hon tar sitt ansvar, skriver politiker och nätdebattörer.

130619: SVT Debatt: Regeringen borde skicka tillbaka förvirrad extremistrapport
Att rasistiska och sexistiska uttryck fått en annan plats i vår gemensamma värld än tidigare är uppenbart. Men i en aktuell rapport om nätextremism använder sig Statens medieråd av samma lättmanipulerade mätmetod som de utpekade extremistsajterna själva. Regeringen borde inte ta emot en rapport där vi kan läsa att nätet är fullt av nazister utan att egentligen veta hur sant det är.

130618: Feministiskt perspektiv: Svajig statistik i omdiskuterad rapport om nätextremism
Ökad kunskap kring nätextremism är mycket viktigt, men med det sifferunderlag som Medierådet presenterade förra veckan blir ingen klokare. Det är viktigt att ha i åtanke.

130605: SVT Debatt: Myndigheterna borde tacka hackarna, inte åtala dem
Huvudboven i den stora dataintrångsmål som idag avslutas är inte hackaren Gottfrid Svartholm Warg – utan myndigheter som Skatteverket och Kronofogden, som inte tar hand om persondata på ett säkert sätt. När personuppgifter kommer på vift borde den som är ansvarig åläggas att informera berörda parter.

130412: SVT Debatt: Instagramåtalen en välkommen markering mot nätets hatmånglare
…vad som väl kan betecknas som hederligt polisarbete fungerar även på Internet. Man kan inte alltid gömma sig bakom en upplevd anonymitet och tro att man kommer undan med vilken skit som helst. Inte heller ska vi behöva diskutera att lägga mer ansvar på de nättjänster vi använder oss av.

130319: Expressen Debatt: Skyll inte hat och ondska på nätet
Det är inte ett nätproblem vi har på halsen, det är mer världsligt än så. Men det betyder samtidigt att vi har många av lösningarna närmare än vi tror. Istället för att se allt som rör internet som svårt, läskigt eller rentav magiskt har vi redan det mesta som behövs nära till hands.

130330: LU-bilaga till Sydsvenskan: Ska kunskap vara fri?
I en tid när allt omkring oss tycks vara tätt insyltat i informationsflöden, när vi talar om lärande för livet och värdet av såväl social som digital delaktighet torde det vara rimligt att även vi alla tar plats på den banan. Bortom de träiga och gammalmodiga inlåsningarna.

121223: Sydsvenskan Opinion: ”De vuxna är en av de viktigaste förklaringarna till kränkningarna.”
Tyckare och experter förfäras över det hemska nätet och de ohyfsade ungdomarna. Men det kommer någonstans ifrån. Barn gör inte som vuxna säger, de gör som vuxna gör. Det skriver Marcin de Kaminski, nätforskare och doktorand i rättssociologi, och Katia Wagner, frilansjournalist och föreläsare kring ungas vardag på internet.

121220: SvD Brännpunkt: Nätet blir ett verktyg för social kontroll
Liksom i vår köttsliga värld kräver nätets identitetsskapande processer att vi vågar vara öppna och utforskande, i ett försök att forma det som blir våra jag. Visst, det går fel ibland. Men ansvaret får aldrig läggas på den som drabbats, utan måste läggas rätt. Ibland är det på förövaren, men än oftare på destruktiva strukturer som vi ständigt lever bland.

121219: Svt Debatt: Instagramupploppet visar att vi trots allt är på rätt väg
Tisdagens upplopp i Göteborg var en reaktion på en storskalig uthängning av oskyldiga ungdomar. Jag är ingen vän av pöbelvälde – men kan ändå se flera positiva spår i vad som hänt. Gårdagens händelser visar att det finns en allt större benägenhet att inte acceptera smutskastning på nätet. Utsatta ungdomar behöver stöd, inte moralkakor.

121001: Svt Debatt: Det är Apples strömlinjeform som är problemet, inte den köande pöbeln
Vi hånflabbar åt svenssons som köar till ett varuhus i Ullared. När hipsters väntar i timmar på nya teknikprylar är det minst lika skrattretande. Men det verkliga problemet är teknisk utveckling som helt slukar en kreativ fanbase, skriver Marcin de Kaminski om Applehysterin.

120921: Svt Debatt: Apples nya sköna värld liknar mest ett fängelse
Deras produkter har sänkt trösklarna för många datoranvändare. Men samtidigt påminner Apple allt mer om en sekt, där livet kretsar kring godkända appar, låsta prylar och att stämma konkurrenter. De som deltar i masspsykosen bidrar till en mer sluten framtid, skriver Marcin de Kaminski.

120920: Aftonbladet Debatt: Kvacksalveri om dataspelsmissbruk
Med jämna mellanrum dyker debatten om datorspelsmissbruk upp. Argumenten är lika lätta att förutse som att bryta ner; Någon hävdar att unga spelar för mycket datorspel, presenterar brinnande känsloargument och säljer sedan egenutvecklade hittepå-behandlingar. I vår begreppsvärld är det detsamma som kvacksalveri.

120902: SvD Brännpunkt: Internet behöver inte fler myter
Det är ingen som påstår att ”teknisk öppenhet per definition leder till ett öppet samhälle”. Men även om ett öppet internet inte i sig är en garant för ett öppet samhälle, så kan det vara en viktig byggsten – givet att övrig politik går i samma riktning.

120615: SvD Brännpunkt: Internet ska inte vara laglöst
Liksom viss annan nätrelaterad lagstiftning – i mitt föregående inlägg nämner jag fildelnings- och vissa föreslagna fotolagslagar som exempel – menar jag att det även när det gäller statuskapningar som datorintrång inte löser de egentliga problemen att hota med storpiskor.

120603: SvD Brännpunkt: Kriminalisera unga är fel väg
Det finns en oroande tendens att kriminalisera sådant som är vanligt förekommande i breda ungdomskulturer. I stället för att hota med polisanmälan vid Facebookkapningar bör vi tala mer med våra ungdomar om nätsäkerhet och mobbning.

120418: SVT Debatt: Vi måste kunna utkräva ansvar av Teliasonera
Teknik som kan användas till övervakning och repression, eller som uteslutande gör det, måste tas på allvar. Likt de system som finns för kontroll av exempelvis vapen-export, bör företag uppmanas att tydligt kommunicera vilken typ av teknik som exporteras var, och på vilken grund.

120330: SVT Debatt: Telia riskerar att döda Internet
För att Internet ska förbli just Internet krävs att det inte beskärs. Om enskilda aktörer på egen hand börjar definiera vad vi har och inte har tillgång till hamnar vi väldigt snabbt i en situation när det vi egentligen surfar på inte längre är det vi hittills känt som Internet.

120321: Expressen debatt: Övervakning som ett dödligt vapen
Politikerna måste ställa krav på att telekom- och teknikföretagen konsekvent arbetar med att säkerställa och försvara mänskliga rättigheter. Nu gäller det att regeringen tar ansvar för att de politiska samarbeten de ingår inte drabbar grundläggande mänskliga rättigheter.

120302: SVT Debatt: ”Nu äger Google våra liv”
Frågan vi alla måste ställa oss är; hur mycket av vårt liv är vi beredda att ge bort till företag eller personer vi inte känner och egentligen behöver lita på. Eller för den delen maskiner, programmerade av personer vi inte känner som arbetar på företag vi inte litar på.

120208: Expressen debatt: Telekombranschen måste välja sida
Att göra affärer som drabbar människor i utsatta situationer får aldrig bli “business as usual”. Man kan inte längre arbeta efter Googles klassiska devis “do no evil”. Istället för att som mantra upprepa att teknologin är neutral måste man våga sikta mot att “do good shit”.

120208: SVT Debatt: Jakten på fildelare skadar förtroendet för rättsväsendet
Mönstret känns igen; svensson-fildelare hittas, åtalas och döms till dagsböter för upphovsrättsbrott. Men man bör fråga sig vad den här typen av offensiver gör med det allmänna rättsmedvetandet. När rättegångarna mer tycks handla om att göra ett statement än att presentera teknisk bevisning bör varningslamporna dra igång.

111206: SVT Debatt: Bildt gör rätt som står upp för telekomaffärerna med Syrien
Bildt menar att Sveriges hållning och beslut bygger på den bestämda åsikten att kommunikation i grunden är något gott, och därför bör effektmaximeras för att inte än mer inskränka den syriska oppositionens möjligheter att skapa demokratisk förändring. Jag håller här med Carl Bildt.

111119: UNT Kultur: Revolutionen är inte över
Ett försvar av grundläggande demokratiska principer måste gå hand i hand med ett försvar av det öppna nätet. Inte nödvändigtvis för att det handlar om internet, utan för att det handlar om människors rätt till frihet och rättvisa.

111108: SVT Debatt: Hackare har börjat försvara de utsatta
Anonymous är en väldigt blandad skara utan egentligt större gemensamt mål än att försvara nätets absoluta frihet med alla till buds stående medel. Att man ger sig ut efter pedofiler och barnpornografer visar att man förstått att det i varje fall måste finnas en lägsta grad av ansvarstagande.

11ed4: Tidningen Brand: Den anonyma svärmen
De är varken hackers eller terrorister och nätaktivister säger egentligen ingenting. Anonymous är en rörelse, i ordets egentliga betydelse. Inte någon fast organisation, utan alltid i rörelse. Och, som sig bör, bäst beskriven genom sina handlingar.

111028: SvD Brännpunkt: Slarv ger hackarna öppet mål
Det handlar inte lika mycket om internet och hackare, som det handlar om vårt gemensamma förhållningssätt till datasäkerhet – och dessutom belyser det otroligt viktiga saker som den samlade journalistkåren måste börja tänka kring.

110905: SVT Debatt: Mediesajter ger Facebook för stor makt över yttrandefriheten
Det här med Facebook börjar bli en riktig röra. Alla verkar visserligen ha Facebook, men när en stor kvällstidning bestämmer sig för att kräva Facebook-inloggning för att göra kommentarerna mindre anonyma och SVT:s granskning av de så kallade sociala medierna visar att de tycks vara helt omöjliga att faktiskt kommunicera med, då har vi problem.

110901: Aftonbladet debatt: Snart vet Facebook precis vad du tycker
För varje tecken vi skriver hos ­Aftonbladet, för varje klick vi gör och varje artikel vi väljer att läsa, fyller vi på Facebooks redan ­gigantiska statistiska databas än mer. Facebook har redan bättre koll på oss än vad vi har själva.

110830: GP Debatt: Fildelningsåtal ett olycksfall i arbetet
Det intressanta med just denna rättegång är att den misstänkte fildelaren inte är mer än 15 år samt att hela ansvaret för rättssamhällets totalkollision med det digitala samhällets sociala normer läggs på en 15-årings axlar. Det skriver Måns Svensson, fil dr, Marcin de Kaminski, doktorand och Stefan Larsson, doktorand, forskargruppen Cybernormer vid Lunds universitet.

101213: SvD Brännpunkt: Internet kan, vill och bör inte blockeras
Frågor som borde ställas så fort en blockering görs är exempelvis ”vem försöker blockera vad?”, ”varför försöker man blockera just det här?” och kanske viktigast ”fyller den här blockeringen sitt syfte?”. Om svaret på någon av de frågorna är tveksamt eller i varje fall inte helt självklart finns det all anledning att kritiskt ställa sig frågan.

101213: Expressen debatt: Läckorna är här för att stanna
Det har varit turbulent kring Wikileaks på sistone Den senaste veckan har utvecklats till en härva av läckor, dementier, förklaringar och reaktioner. Läckornas smaskiga innehåll, anklagelserna mot Julian Assange och det nätskådespel som nu pågår har gjort att Wikileaks hamnat i hetluften. Men det bubblar i bakgrunden.

101208: Aftonbladet Debatt: Därför slår hackarna till
En grupp, som kallar sig Operation Payback, har med hjälp av särskild programvara skapat sådan trafik till sidan att hemsidans server helt enkelt inte klarar av att släppa igenom vanlig trafik förbi den arrangerade trängseln. Resultatet blir att den helt blockeras.

101206: SVT Debatt: Bra att regeringar försöker stänga ner Wikileaks (arkiverat här)
I skuggan av händelserna kring Wikileaks kan man dock se hur vägarna till och från olika punkter på Internet plötsligt inte längre är begränsade till farthinder, utan nu istället handlar om storpolitik.

101130: Aftonbladet Debatt: Wikileaks visar att kejsaren är naken
Vi lever i en tid när vi förväntas lägga alla kort på bordet. Jämt. För att inte låta det alarmistiska resonemanget dra iväg: vi lever i ett jämförelsevis öppet samhälle. (…) Wikileaks försöker göra det omvända. Frågan om rent mjöl skickas tillbaka, direkt till dem som hittills trott att de varit oantastliga.

101108: SVT Debatt: Fildelare låter sig inte skrämmas av hotbrev
Henrik Pontén vill skicka varningsbrev till fildelare och hävdar att det är ett effektivt sätt att minska den illegala fildelningen. Men forskning från Frankrike visar att den här metoden är verkningslös. Det är oroande att Henrik Pontén som är jurist vill avveckla rättssäkerheten i jakten på fildelare, skriver nätforskarna Stefan Larsson och Marcin de Kaminski.

101107: SvD Brännpunkt: Nätet inte farligare än andra platser
Att internet skulle vara särskilt farligt för barn är ett påstående utan vetenskaplig grund. Som vuxna behöver vi sluta oroa oss för internet, och istället finnas där för barnen, i alla delar av livet, skriver Elza Dunkels och Marcin de Kaminski.

101101: Newsmill: Rätt ska vara rätt, även för upphovsrätt
Upphovsrätten har två sidor, en ekonomisk och en moralisk. Den moraliska aspekten går bland annat ut på att ett verk inte får ändras eller refereras till (göras tillgängligt för allmänheten) på sätt som är kränkande för upphovsmannen. Därför blev vi förvånade när Jan Rosén, professor i civilrätt, gjorde precis det. Det skriver en rad forskare från det rättssociologiska forskningsprojektet Cybernormer.

101013: Aftonbladet debatt: Internet räddar också ungas liv
Häromdagen kunde man löpande följa en ung mans självmord på nätforumet Flashback. Det hela är förstås otroligt tragiskt. Självmord brukar vara det. Någon har tagit livet av sig inför en internetpublik. Därmed fokuserar många på nätet i allmänhet och Flashback i synnerhet. Det är värt att beröra, särskilt för mig som nätforskare.

100810: UNT Åsikt: Blockering fungerar inte
När Cecilia Wikström, Europaparlamentariker för Folkpartiet, skriver om hur viktigt det är att blockera barnporrsajter på Internet missar hon flera väsentliga poänger. Nätblockeringar är, tvärtemot det Wikström skriver, inte en framkomlig väg. Det skriver Marcin de Kaminski och Karin Ajaxon i Juliagruppen.

100801: Expressen debatt: Alf Svensson vägrar prata datalagring
Alf Svensson skriver att mina påståenden gällande den skriftliga förklaringen Smile 29 är “hemmasnickrade tolkningar”. Samtidigt lyckas han inte presentera vad han menar. Svensson undviker min centrala kritik: att han skrivit under ett dokument som förespråkar en utökad datalagring.

100722: Expressen debatt: Alf Svensson ohederlig om EU:s datalagring
KD:s Alf Svensson är ende svensk som undertecknat Smile 29, en skrivelse från EU-parlamentet vars förslag kring lagring av nätsökningar uppenbart kränker den personliga integriteten. Det skriver Marcin de Kaminski.

100717: SvD Brännpunkt: “Internet är redan trasigt”
Vill man ha ett helt och fungerande internet är det dags att ta tag i de problem som redan finns och hindra dem från att växa sig större, skriver Juliagruppen som menar att det är av mycket stor vikt att man i samband med implementeringen av telekompaketet också tar ansvar för såväl internet som dess användare.

100401: Aftonbladet debatt: Ipred har gjort ungdomar rädda
Erfarenheter visar att lagstiftning som inte har stöd i sociala normer sällan lyckas uppnå en långvarig effekt. Man kan därför hävda att det första året med Ipred inneburit en viss revidering vad gäller såväl tillgången på fildelningssidor som ungas nätvanor, men hur det ser ut i framtiden är fortfarande väldigt ovisst.

091230: Expressen debatt: Facebook är en bättre nyhetskälla än BBC
Den iranska proteströrelsen har framgångsrikt använt nätet för att samordna sig och sprida information. I nuläget kan ingen diktatur gömma sig för omvärlden, skriver Thaher Pelaseyed och Marcin de Kaminski.

090922: Newsmill: Sanningen om nämndemannen i Pirate Bay-rättegången
Under måndagen krävde musikindustrins upphovsrättsorganisation Ifpi att en nämndeman med kopplingar till Spotify skulle bytas ut. I intervjuer säger representanter för målsägarsidan att de ser det som viktigt att rättegången sköts opartiskt och snyggt. Men idag avslöjar Marcin de Kaminski uppgifter som kan förklara varför upphovsrättsindustrin reagerar just nu.

090922: GP Debatt: Internet – ett verktyg för att erövra demokrati
Internet är ett demokratiskt verktyg, antingen du bor i en demokrati som Sverige eller i en diktatur som Iran. Därför måste rätten till information och informationsspridning försvaras. Vi vill ändra på den lagstiftning inom internet som forcerats fram i Sverige och i EU, skriver Thaher Pelaseyed och Marcin de Kaminski.

091001: Newsmill: Ipred har inte förändrat ungdomarnas inställning till fildelning
“Fildelningslagen” Ipred har fått fildelningen att minska, men inte förändrat ungdomars inställning till varken fildelning eller lagen som sådan. Det är ett rättsligt bomskott, skriver Marcin de Kaminski, som utifrån en ny undersökning om ungdomars fildelningsvanor kommenterar en lag som ingen egentligen tycks bry sig om.

090902: Internetdagarna: Internet vill vara neutralt
”Nätneutralitet”. Ett enkelt ord som i sig är grunden för det vi kallar Internet. Fram till hyfsat nyligen har det varit ett näst intill oproblematiskt begrepp, som legat som en allestädes närvarande skugga över nätet. Fram till hyfsat nyligen har vi inte behövt oroa oss för att Internet kan komma att begränsas. Nu börjar det trots allt vara dags att försöka se, koppla och ifrågasätta. Det är något otrevligt på gång.

090626: SVT Opinion: Internet verktyg för iranska demokratiaktivister
Den rörelse som mobiliserades inför presidentvalet fortsätter nu att använda Twitter, Facebook, Youtube och bloggar för att organisera de omfattande gatuprotester som skakar Iran. I Iran har Internet omvandlats från ett kommunikationsverktyg till ett verktyg för att erövra demokratin.

090618: Expressen debatt: Vi pirater hjälper demokratin i Iran
Genom ihärdigt arbete från nätaktivister kan motståndsrörelsen få fritt tillträde till internet. Den iranska regimen försöker blockera våra servrar, till ingen nytta kan noteras. De kommunikationsvägar som byggts upp gör att vi nu kan läsa om det som sker i Iran.