Marcin de

Kaminski

Policy Specialist


Dekaminski.se är näthem och blogg åt mig, Marcin de Kaminski.

(Fotograf Jonathan Fors, http://www.omskakas.se under CC BY-NC 3.0)

Jag är doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet. Vill jag kan jag också titulera mig beteendevetare, nätforskare eller fil kand i sociologi.

Jag är knuten till forskningsprojektet Cybernormer som “syftar till att undersöka de normbildningsprocesser (sociala och rättsliga) som uppstår i informationsteknologins kölvatten”, och “handlar det om att undersöka den klyfta och det avstånd som i dag riskerar att växa fram mellan det traditionella samhällets regler och de sociala normer som genereras inom ramen för unga nätkulturer”.

Mitt egentliga fokusområde är bildpublicering på nätet, hur ungdomar använder bilder och vad gränserna för det privata och publika gå. Samtidigt är andra områden jag är insatt i exempelvis nätgemenskaper, överlag sociala arenor på nätet, nätpolitik och därtill relaterat.

Förutom ovanstående undervisar jag på kursen Nätkulturer vid Uppsala universitet. Det är en kurs som går på vår- och höstterminerna och har som huvuduppgift att överbrygga eventuella kunskapsklyftor kring internet. Med hjälp av vetenskapligt kopplad diskussion försöker vi fördjupa kunskapen om vad internet är och hur man kan se på nätet, oavsett vilken bakgrund man själv har.

På fritiden är jag involverad i flera nätpolitiska projekt, just nu främst den mer strukturerade Juliagruppen och det mer löst sammansatta klusterprojektet Werebuild/Telecomix som det senaste året varit mycket aktivt i frågor som rört lagstiftning och opinionsbildning inom nätområdet. Är också en av de ursprungliga grundarna till Piratbyrån.

(Dessutom är jag gift fembarnsfar och bor i Ljungsbro utanför Linköping med Göta Kanal runt knuten. Har verkat, bott och levt på Internet sedan 1995. Jag tycker om starkt kaffe och tycker mindre om att dygnet är så tidsbegränsat som det är. Ibland föreläser jag, eller ännu hellre leder och deltar i kreativa samtal, om Internet i allmänhet eller något av ovanstående fokusområden i synnerhet. Vill man komma i kontakt med mig kan man klicka här.)